Dương , H. N. T., & Trần , V. A. (2022). GIÁ TRỊ DỰ BÁO BIẾN CỐ TIM MẠCH CHÍNH CỦA THANG ĐIỂM CHA2DS2-VASC Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP CÓ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 55, 172-178. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.400