Nguyễn , D. L., Nguyễn , Q. H., Nguyễn , H. L., Phạm , V. H., Nguyễn , T. T., Nguyễn , H. Đăng, Hà , T. K., & Tôn , N. T. Điểm. (2022). KẾT QUẢ BAN ĐẦU PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐƯỜNG LIÊN BẢN SỐNG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM THẮT LƯNG CÙNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 55, 138-145. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.392