Hoàng , T. M., & Mai , T. H. . (2022). KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ VIÊN THUỐC TRÁNH THAI KHẨN CẤP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC, ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 55, 131-137. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.391