Dương , M. L., Bùi , Q. N., Trần , N. D., Phạm , T. T., & Trương , Q. T. (2022). MỐI LIÊN QUAN GIỮA THAY ĐỔI HPV-DNA VỚI TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2020. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 55, 102-108. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.387