Hồ , T. H., Nguyễn , P. S., & Võ , V. T. . (2023). KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2020-2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 54, 98-104. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.381