Lương, . C. L., & Huỳnh , T. M. D. (2023). KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI KHOA NGOẠI - TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 54, 152-159. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.372