Trần , K. S., Võ , T. C., Ngô , H. T., Lê, . D. N., Bùi , T. H. S., Phan, . H. H., & Nguyễn , T. P. A. (2023). ĐẶC ĐIỂM NGOẠI TÂM THU THẤT VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG BISOPROLOL Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CÓ PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 54, 105-111. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.365