Diệp , T. Đạt, & Lê , V. M. (2022). KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN PARKINSON BẰNG LEVODOPA KẾT HỢP PRAMIPEXOLE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 54, 1-8. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.348 (Original work published 2023)