Lê , H. V. . (2022). Nghiên cứu khả năng tái hoà nhập cộng đồng ở bệnh nhân tâm thần phân liệt tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 47, 149-156. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.34