Trần , Q. H., & Huỳnh, V. D. (2022). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN U NGUYÊN BÀO MEN PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 51, 229-235. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i51.335