Trần , H. A., Phan, Đình M., Nguyễn, L. H., & Nguyễn, N. T. P. (2022). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG BÁNH CHÈ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 51, 111-118. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i51.319