Trương, T. K., Lê, T. H. M., Trần, T. T. T., Trương, M. S., Huỳnh, V. T., Nguyễn, P. U., Trương, T. L. N., Hồ , V. Út, Lê, H. Ái, & Nguyễn, T. N. (2022). NỒNG ĐỘ GLUCOSE HUYẾT TƯƠNG LÚC ĐÓI, FRUCTOSAMIN HUYẾT TƯƠNG VÀ HbA1C TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 51, 89-95. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i51.315