Nguyễn, P. V., Nguyễn, T. V., & Lâm, C. T. . (2022). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH DO NẤM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020- 2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 51, 75-82. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i51.312