Lê, T. H., Nguyễn, V. H., Trần, H. N., & Hà, T. K. (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GẦN CỦA PHẪU THUẬT LONGO TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TRĨ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 52, 119-125. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.286