Trần, T. B. A., Lê, K. K., Nguyễn, T. T., & Mai, H. N. (2022). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM BETA – LACTAM TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÃN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI VĨNH LONG NĂM 2019 – 2020 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 52, 99-106. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.283