Nguyễn, K. P., Nguyễn, T. H. Y., Trần, T. H. N., Nguyễn, T. H., Lê, N. T., Ngô, N. P. L., Hoàng, T. L., Hồ, X. H., & Dương, A. L. (2022). TÌNH HÌNH NHIỄM HBV VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 52, 93-99. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.282