Võ, T. K. H., & Võ, P. M. T. (2023). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ VỚI THUỐC KHÁNG MUSCARINIC TÁC DỤNG KÉO DÀI ĐƠN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 52, 66-72. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.278