Tô, T. N., Lê, N. L., & Nguyễn, P. T. D. (2022). NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY NIÊM MẠC KHẨU CÁI CỨNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NGƯỜI VIỆT TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN JW HÀN QUỐC THỜI GIAN 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 52, 38-44. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.274