Bùi, X. T., Nguyễn, . H. T. T., Bùi, . H. K., Lưu, . N. T., & Trần, T. N. N. (2023). ĐÁNH GIÁ TÁC NHÂN VI SINH VÀ TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 65-72. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.273