Trương , V. L., Đặng , T. V. A., Nguyễn , G. S., & Nguyễn , T. T. . (2022). Các yếu tố nguy cơ dự đoán viêm phổi mắc phải cộng đồng do vi khuẩn gram âm. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 47, 79-85. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.23