Đỗ, H. P., & Nguyễn, V. T. (2023). ĐIỀU TRỊ GÃY CHỎM XƯƠNG QUAY Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 68, 131-138. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2258