Võ, D. K., Phạm, Đức M. M., & Lê, V. C. (2023). KẾT QUẢ PHẪU THUẬT DEGA TRONG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 68, 110-115. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2255