Lê, G. Ánh T., Đinh, N. M., Nguyễn, T. T., Nguyễn, M. L., Phạm, T. T., & Nguyễn, N. T. T. (2023). ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ VÍT CALCAR TRONG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY BẰNG NẸP VÍT KHOÁ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 68, 89-96. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2252