Huỳnh, T. H., & Võ, Q. Đình N. (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI TRẺ EM BẰNG ĐINH NỘI TỦY METAIZEAU DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 68, 80-88. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2251