Võ, Q. Đình N., Đỗ, T. K., & Đậu, T. C. (2023). NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LẤY TRỌN THÂN ĐỐT SỐNG ĐIỀU TRỊ GÙ VẸO NẶNG DIỄN TIẾN SAU PHẪU THUẬT TẬT NỬA ĐỐT SỐNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 68, 73-79. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2250