Phạm, V. N., Trần, C. X., Trần, Đình L., Đỗ, Q. T., & Nguyễn, A. T. (2023). KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT XÂM LẤN TỐI THIỂU GÃY TRẬT ĐẦU TRÊN KÈM GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY: MỘT CA LÂM SÀNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 68, 57-62. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2248