Trịnh, M. G., & Võ, Q. Đình N. (2023). LIÊN QUAN GIỮA TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG VÀ VẸO CỘT SỐNG Ở TRẺ EM: CẬP NHẬT Y VĂN VÀ CA LÂM SÀNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 68, 52-56. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2247