Lê, N. T., Nguyễn, T. B. C., Huỳnh, T. L. T., Bùi, T. L. H., Phạm, T. T., Nguyễn, M. L., Nguyễn, T. T., Lê, G. Ánh T., Hoàng, M. C., Nguyễn, V. T., & Đỗ, P. H. (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP QUANH NGUYỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỔ NẮN KHÂU DÂY CHẰNG THUYỀN NGUYỆT . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 68, 38-43. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2245