Lê, Đình H., Nguyễn, T. H., & Lưu, H. H. (2023). ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU GÃY XƯƠNG - SAI KHỚP CÙNG CHẬU TRÊN PHIM CT- SCAN CÓ DỰNG HÌNH 3D KHUNG CHẬU . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 68, 30-37. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2244