Võ, Q. Đ. N., & Nguyễn, H. T. (2023). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CHÈ ĐÙI Ở TRẺ EM. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 68, 22-29. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2243