Nguyễn, N. T., Mai, T. T., & Cao, T. (2023). KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM XOAY CHO VẠT DA TRÊN MẮT CÁ NGOÀI NGUỒN NUÔI NGƯỢC DÒNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 68, 15-21. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2242