Võ, T. T., Bùi, T. A., Lê, T. T., Trần, T. T. L., Võ, T. M. T., Nguyễn, H. T., & Nguyễn, T. B. H. (2023). ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 43-50. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2225