Ngô, A. D., Nguyễn, T. N. N., & Thạch, T. L. Đa . (2022). CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 49, 76-83. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.216