Nguyễn, T. K. T., Trương, N. K., Lê, T. D. T., Phan, L. K. P., & Bùi, T. H. H. (2022). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN DƯỚI CÓ SỬ DỤNG LASER CÔNG SUẤT THẤP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 49, 69-75. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.214