Nguyễn, T. N., Trần , H. H., & Huỳnh, T. H. N. . . (2022). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 49, 61-68. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.213