Lê, T. T., Trần, T. T. L., Nguyễn, M. H., Nguyễn, D. L., Nguyễn, H. P., Bùi, T. A., Võ, T. T., & Nguyễn, T. B. H. (2023). GIÁ TRỊ XÉT NGHIỆM CA125, HE4 VÀ ROMA TEST TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BUỒNG TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 7-14. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2110