Nguyễn, T. M. L., Phạm, N. M., Nguyễn, T. K. H., Nguyễn, T. K. H., Bùi, Q. N., & Trần, Q. K. (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP ĐƯỢC CHIẾU ĐÈN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 249-255. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.2080