Phan, V. L., & Dương, T. P. . (2022). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 NẶNG VÀ NGUY KỊCH CÓ LỌC MÁU HẤP PHỤ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 49, 46-53. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.208