Hoàng, A. T., Hà, T. A., Phạm, H. G., Nguyễn, L. A. T., & Châu, N. V. (2023). KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG MẤT NGỦ CỦA SINH VIÊN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 62, 201-206. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.2078