Trương , T. C., Võ, T. C., Đoàn , T. K. C., Trần , Đ. Đ. K., Huỳnh , V. L., Trần , K. S., & Ngô , T. Y. N. (2023). NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH GIẢM TESTOSTERONE HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN NAM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 171-177. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2071