Nguyễn, T. H., Lê , T. B., Trần, H. T., Lê , Q. T., Quách , V. T. P., Nguyễn, V. N., Dương , V. H., Nguyễn, Đại N., Trần, Q. C., & Lê , V. T. . (2023). NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM GIỚI MẮC SUY SINH DỤC ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 244-250. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2070