Dương , N. X. L., & Nguyễn, Đ. L. Đ. (2023). ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, MÃ VẠCH DNA VÀ PHÂN TÍCH SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY TRÀM TRÀ-MELALEUCA ALTERNIFOLIA, MYRTACEAE. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 15-22. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2068