Huỳnh , T. N. M., Nguyễn, C. Y. N., Trần, T. T. V., Trần, H. T., Nguyễn, N. A. T., Nguyễn, V. P., & Lê, K. T. (2023). TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ HỆ TIÊU HÓA TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 237-243. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2067