Trần, Q. K., Trần, T. H. N., Trần, V. V., Ngô, Đ. T., Nguyễn, T. H. T., Nguyễn, T. C. T., & Nguyễn, H. T. H. (2023). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ TÁC NHÂN VI SINH GÂY TIÊU CHẢY CẤP CÓ MẤT NƯỚC Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 36-42. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2052