Nguyễn, P. (2023). ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 120-127. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2036