Phạm, M. H., Nguyễn, M. T., & Trần , T. T. T. (2022). GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM LDH TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020-2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 49, 16-24. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.203