Nguyễn, N. N., Huỳnh, M. G., & Mai, H. N. T. (2023). ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM MŨI 4 VACXIN NGỪA COVID-19 Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI ≥60 TUỔI . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 230-237. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1996