Rchom, H. A., Lê , T. D. T., & Trần , T. T. (2023). TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 73-79. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1988