Nguyễn Thị, L. N., Nguyễn , P. T., Nguyễn, T. T., & Lại, V. N. (2023). THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 69, 207-214. https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1971