Lý , L. C., & Ngô , V. T. (2022). NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TỶ LỆ TRẦM CẢM Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021 – 2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 53, 121-126. https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.197 (Original work published 2022)